សោភ័ណភាពជីវិត

សម្អាងមុខ

Advertisements

2 responses to this post.

  1. រូបម្នាក់ក្នុងក្លីបនេះចំជាស្អាតមែន ។ ជារូបបងស្រីមែនទេ ?

    Reply

  2. បើសិនជារូបខ្ញុំមែននោះ មិនដឹងជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេនែក ! តែមិនមែនទេច៎ាស ។

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: