សម្ញែងទ្រព្យឲ្យចោរឃើញ

ប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នកដែលទើបមានបានថ្មី ៗ គាត់ចូលចិត្តសម្ញែងគេណាស់ ។ ជាពិសេសនៅ​ពេលមាន​រវល់​បុណ្យ​ទានម្តង ៗ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់សន្សំបានប៉ុន្មាន គាត់ប្រមូល​យក​មក​ពាក់​ទាំងអស់ ដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេដឹងថា គាត់ជាអ្នកមាន ។

ការសម្ញែងនេះ បានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រូបគាត់​ដោយ​មិន​ដឹងខ្លួន ។ ហើយប្រសិនជាចោរប្លន់វិញគឹគ្មានអ្វីសល់ទេ ក្រៅ​​ពី​​​​បាតដៃទទេ ។

សូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួន ព្រោះមានអ្នក​ខ្លះបាត់​បង់​ជីវិត​ព្រោះ​តែទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចនេះ៕

Advertisements

One response to this post.

  1. It’s a true and alway happen in Phnom Penh City.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: