អួត

ពាក្យថាអួត បើតាមវចនានុក្រមសម្តេចសង្ឃ ជួន ណាត​ឲ្យនិយមន័យ​ថា​ និយាយលើកសរសើរ​, ប្រកាសគុណ ប្រកាសសេចក្តី​ល្អឲ្យអ្នក​ដទៃ​ស្តាប់ ឬ និយាយបំផ្លើសលើស​ហេតុ​ឲ្យគេ​ស្ងើច ។

កាលពីសម័យនៅរៀន​មានគ្រូ​ពីរនាក់គឺគ្រូមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១២  ម្នាក់ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំ និង ម្នាក់ទៀត​ជាគ្រូដែលខ្ញុំទៅរៀនគួរជាមួយ (ព្រោះ​ខ្ញុំ​មិន​ចូលចិត្តគ្រូប្រចាំថ្នាក់ ខ្ញុំក៏ទៅរៀនគួរ​ជា​មួយ​គ្រូផ្សេង) ។  នៅពេល​ដែលគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់ខ្ញុំ​​ដឹងថា​ ខ្ញុំទៅរៀនជាមួយ​អ្នកផ្សេង​ដូច្នេះ គាត់​ក៏ចាប់ផ្តើមនិយាយ​អាក្រក់ពីគ្រូម្នាក់ទៀត… ។ ពេលដែលគាត់និយាយ​បណ្តើរ​គាត់​មាន​បញ្ចូល​ពាក្យ​ថា គាត់មិនអួតទេណា៎…. ។

ខ្ញុំឆ្ងល់ថាពាក្យដែលគាត់និយាយថា គាត់មិនអួតនេះ… មិនមែនជាពាក្យ​អួត​ទេ​ឬ ? ចង់ស្ងល់!!!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: