ភាសាខ្មែរ

ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេស​ដែលសម្បូរទៅ​ដោយ​​​រោងចក្រឧស្សាហកម្ម​​តែ​ខ្វះ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ ។ ដោយសារតែកង្វះខាតផ្នែក​កម្លាំងពលកម្ម ដូច្នេះ​ហើយ​​ទើបតម្រូវឲ្យ​​ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៅជ្រើសរើសកម្មករ​នៅប្រទេស​ខ្មែ​រឲ្យមកធ្វើការ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ ។ ការទទួលយកកម្មករមកធ្វើការនេះបានបណ្តាលឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង​កម្មករ​​ជួប​ប្រទះនៅការលំបាកស្មុគស្មាញជាច្រើនដូចជាភាសា ទាំង​ការ​និយាយ​ និង​សរសេរ (ពិបាកក្នុងការណែនាំ​កម្មករ​ឲ្យ​ធ្វើ​តាម​ភារកិច្ច ឬ តួនាទី ពេលមានជម្ងឺឈឺថ្កាត់ ពិបាកក្នុងការទៅរកពេទ្យ …)។
ដោយសារបញ្ហាទាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមកទំនាក់ទំនងសាខាភាសាខ្មែរ ដែលមានទីតាំង​នៅសាកលវិទ្យាល័យមហាសារខាម (Mahasakam University www.msu.ac.th ។ ចំពោះនិស្សិតដែលរៀនចប់​បរិញ្ញា ប័ត្រ​ភាសា​ខ្មែរ ខ្លះ​បាន​​ទៅបំពេញការងារនៅតាម​ក្រុមហ៊ុនឯកជន និង ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋ​នានា​ដូចជា បង្រៀនភាសាខ្មែរនៅតាមជាយដែន​ក្រោមការ​ឧបត្ថម្ភ ពី​អាស៊ានជាដើម ។ ចំណែកនិស្សិត​ដែល​មិនទាន់ចប់​ខាងក្រុមហ៊ុន​បានកក់ទុកជាមុន គឺបន្ទាប់ពីចប់ភ្លាម​អាចទៅធ្វើការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​នោះ​បានភា្លម ៗ ផងដែរ ។
​នេះជាទីផ្សារដ៏ល្អ សម្រាប់និស្សិត​ដែលជ្រើសរើស​យក​ឯកទេស​ភាសា​ខ្មែរ ។

អរគុណ www.ពូជអង្គរPucAngkor ដែលបានផ្តល់រូបថត

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by វ៉ាន់ ចំរើន on March 22, 2011 at 9:43 pm

    អរគុណបងដែលបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងនេះឲដឹង !

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: