និស្សិតភាសាខ្មែរចុះកម្មសិក្សា

KSM4KSM 1

KSM 3ks

នេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះ ៗ​ របស់និ ស្សិតភាសាខ្មែរ​ ដែលចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជា ។ និស្សិត​ឯក​ទេស​ភាសាខ្មែរត្រូវចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេល ៣ខែ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ មីនា​រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា ។  និស្សិតមានចំនួន ១០នាក់ត្រូវបានបែងជាបួនក្រុមគឺ ៖

-ក្រុមទី១ មានប្រាំនាក់ត្រូវទៅបំពេញ​កម្មសិក្សា​នៅវិទ្យា​ល័យកំពង់ឈើទាល

តួនាទី ៖  បង្រៀនភាសាថៃដល់សិស្សខ្មែរ និង ការងារប្រចាំថ្ងៃទាក់ទង នឹងឯកសារផ្សេង ៗ

– ក្រុមទី២ មានពីរនាក់ទៅក្រុមហ៊ុន ពីរ៉ាផាត់ ប្រទេសថៃ

តួនាទី ៖ បកប្រែឯកសារជាភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទជាមួយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននៅភ្នំពេញ សៀមរាប (ជាភាសាខ្មែរ) Fax  ឬ បញ្ចូនឯកសារ ។ ព្រមទាំងជាបុគ្គលិកផ្នែក Export ប្រចាំក្រុមហ៊ុន ។

– ក្រុមទី៣ មានពីរនាក់ ទៅក្រុមហ៊ុន នៅខេត្តច័ន្ទបុរី ប្រទេសថៃ

–  ក្រុមទី ៤ មានមួយនាក់ ទៅក្រុមហ៊ុន Safeskin ខេត្ត សុងខ្លា  ប្រទេសថៃ

សម្រាប់ក្រុមទី ៣ និង ៤ ដែលបំពេញកម្មសិក្សានៅប្រទេសថៃនេះដោយសារតែខាងក្រុមហ៊ុន​បាន​ទទួលយកកម្មករខ្មែរមកធ្វើការ ។ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនបានស្នើសុំមកខាងសាកលវិទ្យាល័យ​ឲ្យនិស្សិត​ភាសា​ខ្មែរ ទៅជួយជាអ្នកសម្របសម្រួល និង បកប្រែឯកសារផ្សេង​ៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ​នឹងក្រុមហ៊ុន ។ សម្រាប់​និស្សិតដែលទៅបំពេញកម្មសិក្សានៅតាមក្រុមហ៊ុន​នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើន​ដូច​ជា ៖

– កន្លែងស្នាក់នៅ free

– ទទួលបានប្រាក់ខែក្នុងមួយខែ ៦០០០ បាត្រ ប្រហែល២០០ដុល្លា ។

– សេវាកម្មផ្នែកសុខភាព

-​ ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា នឹងទទួលមកធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន ចំពោះប្រាកបៀវត្សន៍ដេលនឹងត្រូ​វ​ទទួលបានគឺចាប់ពី ១៥០០០បាត្រ ឡើងទៅ​ ដោយមិនទាន់រួមបញ្ចូលប្រាក់ថែមម៉ោងផ្សេង ៗ ឡើយ​។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: