វគ្គបំពាក់បំប៉នភាសាថៃ

Khmer student 1Khmer student 3Khmer student 2Khmer student 4

កាលពីថ្ងៃទី ០២  ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ កន្លងមកនេះ​នៅសាកលវិទ្យាល័យមហាសារខាម​មាន ប្រារព្ធ ពិធីថ្វាយព្រះពរដល់ម្ចាស់ក្សត្រីយ៍សុរិនថន និង ពិធីបើកវគ្គបំពាក់បំប៉នភាសា​ថៃ ដល់និស្សិតខ្មែរ ដែល ទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់ម្ចាស់ក្សត្រីយ៍សុរិនថន ។ និស្សិត​ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ នាឆ្នាំ សិក្សា២០១១ទាំងអស់មានចំនួន ៧៧នាក់​ ។ វគ្គសិក្សានេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ មេសា ដល់ថ្ងៃទី ២១ ឧសភា បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាបំប៉នភាសាថៃ និស្សិត​នឹង​ទទួលបានប្រកាសនីយប័ត្រ បញ្ជាក់​ការ​សិក្សា ។  បន្ទាប់មក​ខាងសាកលវិទ្យាល័យ​នឹងជូននិស្សិត ទៅ​តាមសាកលវិទ្យាល័យ​​នានា ដែល​និស្សិត​បាន​ដាក់ពាក្យសុំ នាពេលប្រឡងនៅភ្នំពេញ ។​

ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុចលើ ពូជអង្គរPucangkor

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: