វិធីសរសេរតួអក្សរខ្មែរ

Cover[2] 1 Cursive_writing_of_Khmer_Alphabets_back[1] Cursive_writing_of_Khmer_Alphabets_front[1]

បោះពុម្ពលើកទី ២ក្របខាងមុខ             បោះពុម្ពលើកទី ៣ (ខ្នង)          បោះពុម្ពលើកទី៣ ក្របខាងមុខ

នេះគឺជាសៀវភៅដែលបង្រៀនពីរបៀបសរសេរតួអក្សរខ្មែរ ការអានតួព្យព្ជានៈ ស្រៈព្រមទាំង​មាន​ឧទា​ហរ​ណ៍​​​សម្រាប់​តួអក្សរនីមួយ ៗ ផងដែរ ។ ​សៀវភៅនេះ​ជាសៀវភៅ​ដែលប្រើជា​ជំនួយ​សម្រាប់​និស្សិត​ថៃ​ក្នុង​ការហាត់​រៀនសរសេរ និង អាន​តួព្យព្ជានៈទាំង ៣៣តួ ។​ និស្សិត​ដែលបាន​ចុះឈ្មោះ​រៀន​មុខ​វិជ្ជា​ភាសា​​ខ្មែរក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ និង មុខវិជ្ជា ភាសានិងវប្បធម៌ខ្មែរ ត្រូវហាត់រៀនសរសេរតួព្យព្ជានៈ និង​ស្រៈ ព្រមទាំងត្រូវចាំតួអក្សរទាំងអស់នេះជាជំហានដំបូង ។ មុខវិជ្ជាទាំងពីរនេះ អាច​ឲ្យ​និស្សិត​ដែល​រៀន​​​នៅ​ឆ្នាំទី​១-៤នៅគ្រប់មហាវិទ្យាល័យ​ចុះឈ្មោះចូលរៀន​បាន ព្រោះវាជាមុខវិជ្ជាសេរី ។ ហើយ​​សៀវ​ភៅ​នេះក៏​ត្រូវបានយកទៅបង្រៀននៅតាមសាលាដែលបានបើក​បង្រៀនភាសា​ខ្មែរ​នៅ​តាម​ជាយ​​ដែន​ខ្មែរ​ថៃផងដែរ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចត្រង់នេះ

Advertisements

One response to this post.

  1. កំឡោះខ្មែរគិតចង់ទៅចូលរៀនមួយឈុតនិងគេដែរហើយ!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: