ពិធីបិទវគ្គ

កាលពីថ្ងៃទី២១ ​ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យមហាសាខាមមានរៀបចំពីធី​បិទ​វគ្គ​បំពាក់បំប៉នភាសាថៃ​ដល់​និស្សិត​ខ្មែរដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីម្ចាស់ក្សត្រីយ៍​សិរិន្ថន​ ។​ពត៌មានលម្អិតសូមអាន វគ្គបំពាក់បំប៉ន

 

20110523182745_3[1]20110524112917_3[1].jpg 1

Advertisements

2 responses to this post.

  1. អត់មានថតប្លង់នារីៗសោះ

    Reply

  2. មានតើបុរិន្ទគ្រាន់តែដាក់មិនទាន់អស់ ។ ជូនតាមសំណូមពរបុរិន្ទ សូមថែមរូបមួយទៀត ។

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: