ក្មេងប្រុសអាយុ៧ឆ្នាំបើកឡាន ?

សូមចុចទីនេះ ដើម្បីស្តាប់ព័ត៌មានលម្អិត ឬ អាចតាមដានបានតាមរយៈ abc NEWS

Advertisements

4 responses to this post.

 1. អត់ចង់ខំមិនទេ ត្រង់នេះគ្រាន់តែចង់ជម្រាបសួរបងព្រោះខានមកលេងយូរហើយ។
  សុខសប្បាយទេបងៗ និងកូន?

  Reply

 2. អរគុណណាស់កល្យាណ បង និង​ក្រុមគ្រួសារសុខសប្បាយទេ ចុះខាងប្អូនវិញសុខសប្បាយទេ ?

  Reply

 3. ចាស ខ្ញុំសុខទុក្ខធម្មតាទេបង។ ចង់ជម្រាបថាសូមប្រយ័ត្នក្មេងៗព្រោះដល់ខែគ្រុនឈាមហើយ។

  Reply

 4. ច៎ាស អរគុណខ្លាំងណាស់ ដែលជួយរំលឹក ។សំណាងល្អណាកល្យាណ រក្សាសុខភាពខ្លួនឯង​ផង ។

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: