ពិធីជប់លៀងរំឭកគុណបុគ្គលិកបរទេស

ដើម្បីរំឭកដល់គុណូបការៈរបស់បុគ្គលិកបរទេសដែលមកបំពេញភារកិច្ចក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ នៅរៀងរាល់ឆ្នាំសាកលវិទ្យាល័យតែងប្រារព្ធពិធីជប់លៀងដល់បុគ្គលិកទាំងនោះ ។ នេះជាលើកទី ២ ហើយដែលម្ចាស់គេហដ្ឋាន vsthea.wordpress.com ព្រមទាំង គ្រួសារ បានចូលរួមពិធីនេះ ដែលមានឈ្មោះថា International Dinner Party ។ ពិធីនេះប្រារព្ធឡើងនៅអាហារដ្ឋានរបស់សាកលវិទ្យាល័យដែលតាំងនៅក្នុងបរិវេណ របស់សាកលវិទ្យាល័យមហាសារខាម ។ មានភ្ញៀវបរទេសប្រមាណជាង ៥០ សិបនាក់ ចូលរួម ។

4th international Dinner in MSUb

20111206141115_4 20111206141032_8

ព័ត៌មានបន្ថែម

Advertisements

3 responses to this post.

  1. ខ្ញុំឃើញក្នុងរូបនេះខ្ញុំគិតថាបងច្រៀង។ តើមែនឬអត់ទេបង?

    Reply

  2. អត់បានច្រៀងទេ ខ្លាចគេផ្អើល ។ អ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់ ត្រូវតែណែនាំ​ខ្លួន​ឲ្យ​គេបានស្គាល់ ដូច្នេះបងក៏ឆ្លៀតពេលនោះថតអ្នកដែលឡើងណែនាំខ្លួនទុកគ្រាន់មើល ។ ថ្ងៃនោះមិនបានច្រៀងទេ តែបានរាំ ។

    Reply

  3. អត់បានច្រៀង បានរាំក៏ឡូយណាស់ដែរ ខែរងាបែបហ្នឹងឱ្យបែកញើសខ្លះបានទ្រាំបាន!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: