ករុណា ពេជ្រធ្វើឲ្យយុវវ័យថៃស្រក់ទឹកភ្នែក ?

ิបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា ហេតុអ្វីឲ្យបងស្គាល់អូន របស់ MV នៃផលិតកម្មថោន បានពញាក់អារម្មណ៍របស់យុវវ័យថៃជាពិសេសស្រី ៗ ឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែក បន្ទាប់ពីបាន​ទស្សនា ។ មានអ្នកចូលរួមទស្សនាជាងមួយសែនកន្លះនៅក្នុងយូធូ ។ អ្នកចុះបទចម្រៀងនេះទៅក្នុងយូធូគឺ archphkai ហើយប្រែ​ចំណងជើងបទចម្រៀងនេះជាភាសាថៃថា ทำไมให้ผมรู้จักคุณ? ប៉ុន្ដែអ្នកប្រមាញ់បទចម្រៀងនេះតាមយូធូ​ភាគ​ច្រើន​គេប្រើពាក្យ MV เขมร เรียกน้ำตาผู้ชมนับล้าน! ដែលមានន័យថា MV ខ្មែរបានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាស្រក់​ទឹកភ្នែក​រាប់លាននាក់ ។ មានថៃខ្លះខំមិនថាស្ដាយដែលស្តាប់មិនបាន តែខ្មែរធ្វើបានល្អជាងថៃ …។

Advertisements

One response to this post.

  1. អ្នករកស៊ីខាងបទចម្រៀងឥឡូវមិនចូលចិត្ដបង្កើតថ្មីខ្លួនទេ ចូលចិត្ដតែកូពីរបស់គេ ។

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: