រំឭកវីរៈបុរសជាតិដោយក្រដាសប្រាក់

ឃើញនៅលើក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រភេទ ១០០០ រៀល មានព្រះឆាយាល័ក្ខណព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ដែល​ជា​អតីត​ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ។​ គិតទៅក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនេះចេញពីរបីជំនាន់ហើយ មិនមានភ្ជាប់​ព្រះឆាយា​ល័ក្ខណ៍ក្សត្រខ្មែរអង្គណា ឬ វរៈខ្មែរណាមួយទេ ។ យើងមានក្រដាសប្រាក់​ស្ទើរ​គ្រប់​ប្រភេទ​ដែលមាន​ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍​ព្រះមហាក្សត្រ ។ នៅសល់ក្រដាស ១០០ ៥០០ និង ២០០០ ប៉ុណ្ណោះ​ដែលមិនទាន់មាន ។

New Khmer bank 1000

រឿងពាក់ព័ន្ធ៖

  1. ចេញ​​ក្រដាស​ប្រាក់…
  2. សេរីភាពនៃការចាយ…
  3. ប្រកាសប្រាក់ ១០០០…
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: