កម្មវិធីឯកសារមានបញ្ហា

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកុំព្យូទ័រមានបញ្ហាជាមួយនឹងកម្មវិធីឯកសារ (.doc) ។ ពេលដាក់លេខទំព័រ ចេញមកជា {PAGE \ * MERGEFORMAT} ជំនួសលេខដែលចង់បាន ។ ហើយពេលដាក់តំណភ្ជាប់ ចេញមក​បែបនេះ​ {​HYPERLINK "https://vsthea.wordpress.com/2013/11/17/khmer-writers/"​ } ។ ប្លែកត្រង់ពេលព្រីនចេញមកពួកទាំងអស់ខាងលើស្រាប់តែបាត់ ហើយចេញមកអ្វីដែលចង់បាន​ឬពេលវីយូឯកសារ (View) ក៏មិនឃើញពួកនេះដែរ ។

រូបខាងក្រោម ជាមុខមាត់ថ្មីរបស់ទំព័រកិច្ចការ ដែលមើលទៅសែនឈឺក្បាល តាមពិតមានតែបីបន្ទាត់ ប៉ុន្ដែវាចេញមកស្អេកស្កះ អានមិនឈ្នះ ។

Hyperlink appear in link

តើកុំព្យូទ័រខ្ញុំកើតរោគអ្វីដែរ ? សូមអ្នកមានជំនាញ ឬអាត់ជំនាញជួយផង ។

Advertisements

2 responses to this post.

  1. អត់ចេះអាលីងឆេញ 😀

    Reply

  2. ប្រើកម្មវិធីស្កេនមេរោគម៉ាង៉ៃសិនទៅ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: