រសនិយម

សម្រាប់អ្នកដំណើរដែលចូលចិត្ដសង្កេត គេនឹងឃើញការនិយមរបស់មនុស្សក្នុងប្រទេសពីរដែល​មាន​លក្ខណៈ​មិនដូចគ្នាលើការប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ។

ឌ្រីមសង់ ជាការនិយមរបស់ខ្មែរពិសេសយុវវ័យ ។ យើងដេញតាមស៊េរីរបស់យាន​ជំនិះប្រភេទ​នេះរហូតមក តាំងពីប្រហែលជាងដប់ឆ្នាំមុន ។​ នៅស្រុកយើងគេប្រើវាបានច្រើនយ៉ាង ពិសេសសម្រាប់​ជិះបង្ហាញភាពសង្ហារ ។ នៅតាមខេត្ដចំនួនអ្នកប្រើវាសម្រាប់រត់ឌុបឃើញមានចំនួនច្រើនជានៅទីក្រុង ។ ក្រៅពីប្រើសម្រាប់តម្រូវការខាងលើ ឌ្រីមក៏ជាគោលដៅទាំងប្លន់ទាំងលួចដែរ ។ ខ្ញុំធ្លាប់ជាហ្វេនរបស់​យីហោ​នេះដែរ ។ កាលនោះអត់ចូលចិត្ដដាក់កញ្ចក់ កន្ត្រកអ្វីទេ ព្រោះខ្លាចគេថា…។ នៅសម័យនេះ​ហើយ​យុវវ័យយើងក៏មានគំនិតដូចកាលខ្ញុំនៅក្មេងដែរ ។ គេសុខចិត្តជិះគេចប៉ូលីស ដួលច្រហិតច្រហូង​ក៏មាន ព្រោះមិនចង់ដាក់កញ្ចក់ ពាក់មួយ ។ គិតៗទៅហ្ន៎!! ម្រឹសយើង សុវត្ថិភាពខ្លួនឯងសោះ ។

សូម្បីនៅស្រុកថៃជាប្រភពផលិតឌ្រីមសង់ ប៉ុន្ដែ យានជំនិះប្រភេទនេះដូចជាមិន​សូវនិយម​ប៉ុន្មាន​ទេ ។ ទីផ្សារក្នុងស្រុកមិនសូវជាទូលាយប៉ុន្មានទេ ព្រោះយូរៗម្ដងយើងឃើញគេជិះមួយ ។ គេច្រើន​ប្រើ​ដើម្បី​អូសរឺម៉កលក់ប្រហិត នៅតាមទីផ្សារ ។ គេថាវាខ្លាំង ។

Parking in MSU aParking in MSU

Related Topic

1. Dream 125

2. ឌាតែខ្នូច

3. ម៉ូតូឌុបស្រុកខ្មែរ

4. កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

Advertisements

4 responses to this post.

  1. ខ្លាំងហើយស៊ីសាំងតិច បើធៀបនឹងយ៉ាម៉ាហា និងស៊ុយស៊ុគី ដែលខ្លាំងដែរ តែច្រាស់សាំង។ សម្រាប់ខ្ញុំ បើជិះក្នុងក្រុង គួរតែជាពួកម៉ាស៊ីនហុងដា តែបើទៅព្រៃទៅផ្សៃ គួរតែស៊ុយស៊ុគី ឬយ៉ាម៉ាហា វិញ គ្រាន់បើជាង។

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: