ផ្សារមេខ្លង

ទស្សនាទិដ្ឋភាពផ្សារមេខ្លង នៅខេត្ដសមុទ្រសង្រ្គាម (សៈ មុត ស៊ុង ខ្រាម) ។

ទស្សនាមួយឆ្អែត ចុចលីង្គខាងក្រោមៈ

 1. Maeklong Market
 2. Maeklong Train Track Market
Advertisements

3 responses to this post.

 1. ម្យ៉ាងដែរ

  Reply

  • ស្មានតែពីរយ៉ាង ។ ម្យ៉ាង​នោះម៉េចទៅ?

   Reply

   • ម្យ៉ាងនោះគឺមានន័យថា៖ បើទោះជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចក្នុងវីដេអូនេះក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែបន្ដប្រកបអាជីវកម្មបានយ៉ាងរលូន

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: