បំណែងក្ដីស្រឡាញ់

image

ភាគរយនៃក្ដីស្រឡាញ់គឺ ស្រឡាញ់ស្វាមី ៣០ កូននិងគ្រួសារ ៣០ ខ្លួនឯង ៣០ ។ នេះជាសម្ដី អ្នកគ្រូ ឆៈណាផាត់ (ជនាភ័ទ្រ ชนาภัทร) គ្រូបង្ហាត់រាំអារ៉ូប៊ិកដើម្បីសុខភាព ។ តើអ្នកបែងចែកក្ដីស្រឡាញ់​ហើយឬនៅ ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: