វិធីធ្វើសក់

ភាពស្រស់ស្អាតជាគូនិងស្រ្តី ។ តែដើម្បីទទួលបាននូវភាពស្រស់ស្អាត និង ការទាក់ទាញទាំងនោះ តើ​ស្រ្តីគួរត្រូវស្វែងយល់ពីអ្វីខ្លះទៅ ?
ខាងក្រោមនេះជាការបង្ហាញពីរបៀប​ធ្វើសក់រួញដោយខ្លួនឯង ដោយម៉ាស៊ីនមូរសក់ និង កៀបសក់។ សង្ឃឹមថាបងប្អូននិងចូលចិត្តដូចជាខ្ញុំដែរ


Advertisements

2 responses to this post.

  1. សក់ខ្ញុំកៀបអត់កើតផង តែខ្ញុំជិតអ៊ុតម៉ូតអាព្រិចហើយ!

    Reply

    • បើអ៊ុតហើយ បង្ហាញមុខផង ខានឃើញមុខយូរហើយ មិន​ដឹង​ជាស្អាត​ប៉ុណ្ណាទេឥឡូវនេះ ។

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: