ថៃលែងមូសអារ

mosquito

មូសគឺជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺ មានជាអាទិ ជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺគ្រុនចាញ់ជាដើម ។ មូសខ្លាញីគឺជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគ គ្រុនឈាម ។ ដើម្បីជាចំណែកមួយនៃការកម្ចាត់មូសខ្លា ថៃនឹងព្រលែងមូសឈ្មោលដែលជាមូសអារនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្ដ ឆាក់ឈើងសៅ (ខេត្ដស្ទឹងជ្រៅ) នៅបំណាច់ខែឧសភានេះ ។ មូសទាំងនេះត្រូវបានបង្កាត់ដោយមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យមហិឌុន ។ គេមានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតមូសអារដើម្បីលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតផង ។

ប្រភព៖ សាកលវិទ្យាល័យមហិឌុនផលិតមូសអារបានជោគជ័យ

Advertisements

One response to this post.

  1. […] « ថៃលែងមូសអារ […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: