សេវា (សេ វ៉ា) ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ

សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរដោយរថយន្ដផ្ទាល់ នឹងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងតម្លៃឈ្នួលរថយន្ដ ឬហៅថាថ្លៃឡានក្រុងនោះទេ ។ ប៉ុន្ដែសម្រាប់ចូលចិត្ដធ្វើដំណើរដោយប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហានេះ ។

ខាងក្រោមជាតារាងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចេញពីខេត្ដសុរិន្ទទៅខេត្ដក្រុងនានានៃប្រទេសថៃ ។ ក្នុងនោះគេប្រាប់ពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ម៉ោងចេញដំណើរ រយៈពេលធ្វើដំណើរ និងតម្លៃ ។ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននីមួយកម្រនឹងធ្វើខុសអំពីសេចក្ដីដូចចែងក្នុងតារាងនេះណាស់ ។ ទាំងពេលវេលាចេញដំណើរ ពិសេសតម្លៃសេវាកម្ម ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: